Pētījumi Publikācijas
Pētījumi

Ātrās saites

Visi Starptautiskas Vietēja mēroga Patenti Monogrāfijas Konferenču tēzes
Nosaukums Autori Publicēts Gads Internetā
Low-penetrance melanoma risk gene polymorphisms in Latvian population. A Ozola, Baginskis A, Azarjana K, Doniņa S, Proboka G, Čēma I, O Heisele, Eņģele L, Štreinerte B, D Pjanova Environmental and Experimental Biology, 12: 55–56 2014
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".