Pētījumi Publikācijas
Pētījumi

Ātrās saites

Visi Starptautiskas Vietēja mēroga Patenti Monogrāfijas Konferenču tēzes
Nosaukums Autori Publicēts Gads Internetā
High efficiency of alphaviral gene transfer in combination with 5-fluorouracil in a mouse mammary tumor model. A Zajakina, J Vasiļevska, D Žuļenkovs, D Skrastiņa, Spaks A, Plotniece A, T Kozlovska BMC Cancer. 14:460 2014
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".