Pētījumi Publikācijas
Pētījumi

Ātrās saites

Visi Starptautiskas Vietēja mēroga Patenti Monogrāfijas Konferenču tēzes
Nosaukums Autori Publicēts Gads Internetā
Rīgā un tās apkārtnē cirkulējošo M. tuberculosis genotipu molekulārais raksturojums I Pole, I Jansone, Ģ.Šķenders, J.Trofimova, A.Nodieva, I.Ozere, V.Riekstiņa, J.Storoženko, V.Leimane, R Ranka, L. Vīksna, V Baumanis RSU zinātniskā konference, Rīga, Latvija 2014
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".