Pētījumi Publikācijas
Pētījumi

Ātrās saites

Visi Starptautiskas Vietēja mēroga Patenti Monogrāfijas Konferenču tēzes
Nosaukums Autori Publicēts Gads Internetā
Prevalence estimation of celiac disease in the general adult population of Latvia using serology and HLA genotyping Leja M., Shums Z., L Ņikitina-Zaķe, Gavars M., Kikuste I., Milo J., Daugule I., Pahomova J., V Pīrāgs, Dzerve V., J Kloviņš, Erglis A., Norman GL. United European Gastroenterol J. (2015) Apr;3(2):190-9 2015
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".