Pētījumi Publikācijas
Pētījumi

Ātrās saites

Visi Starptautiskas Vietēja mēroga Patenti Monogrāfijas Konferenču tēzes
Nosaukums Autori Publicēts Gads Internetā
Diagnostic, prognostic and predictive value of cell-free miRNAs in prostate cancer: A systematic review E Endzeliņš, Melne, V., Z Kalniņa, Lietuvietis, V., Riekstiņa, U., Llorente, A., A Linē Molecular Cancer, 15 (1), art. no. 41 2016
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".