Pētījumi Publikācijas
Pētījumi

Ātrās saites

Visi Starptautiskas Vietēja mēroga Patenti Monogrāfijas Konferenču tēzes
Nosaukums Autori Publicēts Gads Internetā
The chaperone dynein LL1 mediates cytoplasmic transport of empty and mature hepatitis B virus capsids Osseman Q, Gallucci L, Au S, Cazenave C, Berdance E, Blondot ML, Cassany A,Bégu D, Ragues J, Aknin C,, I Sominska, A Dišlers, Rabe B, Anderson F, Panté N, Kann M J Hepatol., Nov 4. [Epub ahead of print] 2017
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".