Pētījumi Publikācijas
Pētījumi

Ātrās saites

Visi Starptautiskas Vietēja mēroga Patenti Monogrāfijas Konferenču tēzes
Nosaukums Autori Publicēts Gads Internetā
Incorporation of Tetanus-epitope into virus-like particles achieves vaccine responses even in older recipients in models of psoriasis, Alzheimer’s and cat allergy A Zeltiņš, West J., Zabel F., El Turabi A.,, I Baļķe, Haas S., Maudrich M, Storni F., Engeroff P., Jennings G.T., Kotecha A., Stuart D.I., Foerster J., Bachmann M.F. npj Vaccines, 2, Article number: 30. 2017
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".