Pētījumi Publikācijas
Pētījumi

Ātrās saites

Visi Starptautiskas Vietēja mēroga Patenti Monogrāfijas Konferenču tēzes
Nosaukums Autori Publicēts Gads Internetā
CD40 rs4810485 T>G polymorphism and susceptibility to ankylosing spondylitis in the latvian population Zepa, J., L Silamiķele, Bulina, I., Lavrentjevs, V., Trapina, I.,, J Kloviņš, Andersone, D., Lejnieks, A., L Ņikitina-Zaķe Genetics and Molecular Research, 17 (3), art. no. gmr18081. 2018
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".