Pētījumi Virzieni un grupas
Pētījumi
Vēža izpēte

A. Linē grupa

Aija Linē , Dr. biol.

Zinātniskā direktore / Vadošā pētniece
Telefons: +371808208
E-pasts: aija@biomed.lu.lv

Pētniecība

Mūsu grupas mērķis ir atrast asinīs vai citos organisma šķidrumos sastopamus biomarķierus, ko var izmantot agrīnai vēža diagnostikai, slimības gaitas prognozēšanai, monitoringam un terapijas izvēlei.  Vēsturiski pirmais biomarķieru veids, ko mēs pētījām, bija autoantivielas, kas veidojas pret vēža šūnu antigēniem. Izmantojot mūsu izveidoto antigēnu klonu kolekciju (>1800 antigēni) un mikrorindu tehnoloģiju, mēs noskaidrojām to nozīmi kuņģa, vairogdziedzera, prostatas un krūts vēža diagnostikā. Pašlaik mūsu galvenais pētījumu virziens ir vēža šūnu producēto ekstracelulāro vezikulu (EV) molekulārā satura un funkcionālās lomas izpēte, kā arī jaunu terapijas veidu meklēšana, kas balstīta uz EV uzņemšanas inhibīciju. Turklāt mēs esam uzsākuši darbu pie projekta, kura mērķis ir izstrādāt un ieviest klīnikā personalizētu krūts vēža diagnostikas testu piemērotākās terapijas izvēlei un savlaicīgai recidīvu noteikšanai. 

Sadarbības partneri

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Zinātniskais personāls

Pavels Zajakins , Dr. biol., pz@magisters.net

Pavels Zajakins , Dr. biol.

Pētnieks
Telefons: +371 67808200
E-pasts: pz@magisters.net

Artūrs Ābols , Dr. biol., arturs@biomed.lu.lv

Artūrs Ābols , Dr. biol.

Pētnieks
Telefons: +371 67808208
E-pasts: arturs@biomed.lu.lv

Moto: Kā mēs pavadam savas dienas, tā mēs, protams, pavadam savu dzīvi. / Annija Dilarda/

Andreas Berger , MSc. biol., andreas.berger@biomed.lu.lv

Andreas Berger , MSc. biol.

Zinātniskais asistents
Telefons: +371 67808208
E-pasts: andreas.berger@biomed.lu.lv

Edgars Endzeliņš , MSc. biol., edgars.endzelins@gmail.com

Edgars Endzeliņš , MSc. biol.

Zinātniskais asistents
Telefons: +371 67808208
E-pasts: edgars.endzelins@gmail.com

Cristina Bajo Santos , MSc. biol., crisbs88@hotmail.com

Cristina Bajo Santos , MSc. biol.

Zinātniskais asistents
Telefons: +371 67808208
E-pasts: crisbs88@hotmail.com

Lilite Sadovska , MSc. biol., lilite@biomed.lu.lv

Lilite Sadovska , MSc. biol.

Zinātniskais asistents
Telefons: +371 28222543
E-pasts: lilite@biomed.lu.lv

Kristīne Soboļevska , BSc. biol., k.sobolevska@gmail.com

Kristīne Soboļevska , BSc. biol.

Laborants
Telefons: +371 67808200
E-pasts: k.sobolevska@gmail.com

Artūrs Bušs

Artūrs Bušs

Laborants
Telefons: +371 67808208

Publikācijas


Visas publikācijas

Ātrās saites

Grupas ātrās saites

Aktuālie projekti


Visi grupas projekti

Jaunākās aktivitātes

Mūsu jaunākais raksts par IgG un IgA klases autoantivielu repertuāru krūts vēža audos un tā klīnisko nozīmi ir publicēts žurnālā Frontiers in Immunology


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".