Sākumlapa Jaunumi
Sākumlapa

Jaunumi

30
DEC
2019

Latvijas Zinātņu akadēmija nosauc 2019. gada nozīmīgākos sasniegumus Latvijas zinātnē


2019. gada nogalē Latvijas Zinātņu akadēmija nosauc desmit nozīmīgākos sasniegumus Latvijas zinātnē 2019. gadā, kā arī piešķīra septiņus LZA Prezidenta Atzinības rakstus, starp kuriem ir arī Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātnieku sasniegumi.

Starp 10 nozīmīgākajiem sasniegumiem zinātnē ir Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātnieku Mg.biol. Jāņa Stāvuša, Dr.med. Baibas Lāces, Mg.biol. Ditas Kideres, Dr.biol. Innas Iņaškinas sasniegums “Jaunu specifisku mutāciju lēnā miozīnu saistošā proteīna C gēna atklāšana un saistīšana ar jaunu, līdz šim neaprakstītu pārmantotu neiromuskulāro fenotipu – miogēnu tremoru un miopātiju”.

Savukārt, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Atzinības rakstus 2019. gadā ir ieguvuši Mg.biol. Ilze Elbere, Mg.biol. Monta Ustinova, Mg.biol. Ivars Silamiķelis, Mg.biol. Laila Silamiķele, LZA korespondētājlocekle Ilze Konrāde, LZA akadēmiķis Valdis Pīrāgs, LZA akadēmiķis Jānis Kloviņš (Latvijas Biomedicīnas Pētījumu un studiju centrs, Rīgas Stradiņa universitātes Cilvēka ģenētikas un molekulārās medicīnas grupa) par “Atklāti jauni 2. tipa cukura diabēta terapijas mehānismi un efektivitātes marķieri pacientu zarnu mikrobiomā” un Starptautiska autoru darba grupa. No Latvijas – Dr.med. Jeļizaveta Sokolovska, LZA akadēmiķis Valdis Pīrāgs, Dr.biol. Vita Rovīte (Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte, Latvijas Biomedicīnas Pētījumu un studiju centrs) par “Pētījumā atklāta bazālās membrānas kolagēna iesaiste diabētiskās nieru slimības attīstībā”.

 

Vairāk informācija par Latvijas Zinātņu akadēmijas nosauktajiem 2019. nozīmīgākajiem sasniegumiem Latvijas zinātnē atrodama šeit: http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=5359&Itemid=87

 

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".