Sākumlapa Jaunumi
Sākumlapa

Jaunumi

16
JAN
2020

Pieejami rezultāti sabiedrības aptaujai par pētniecības biobankām Latvijā


 

 

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs kopā ar Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūtu kopīgi īsteno projektu “Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīze” (Latvijas zinātnes padomes finansēts projekts Nr. 2018/2-0171). Šī projekta ietvaros 2019. gada maijā Latvijā tika veikta sabiedrības aptauja par attieksmi pret biobankām.

Sabiedrības aptaujas rezultātu ziņojums pieejams šiet:   

Informācija par projektu atrodama šeit: http://www.biomed.lu.lv/lv/petijumi/projekti/visi-projekti/etiski-un-sociali-atbildiga-petniecibas-biobanku-parvaldiba-latvija-sabiedribas-donoru-un-zinatnieku-viedoklu-analize/

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".