Studijas Doktorantu semināri
Studijas

Doktorantu semināru grafiks Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā:

 

datums laiks, vieta doktorants/-e tēma
27.09.2016. 13:00, Mazā zāle Lilite Sadovska  Cancer cell-derived exosome tagging for biodistribution analysis.
11.10.2016. 13:00, Mazā zāle Elīna Zandberga  Characterisation of CAIX as a target on treatment of breast cancer.
25.10.2016. 13:00, Mazā zāle Ance Roga Melanokortīnu otrā tipa receptora un tā palīgproteīna molekulārās struktūras pētījumi
08.11.2016. 13:00, Mazā zāle Aleksanda Vežāne Liposomas veidojošo aģentu - pozitīvi lādētu 1,4–dihidropiridīna atvasinājumu pielietojums gēnu transfekcijā in vitro
22.11.2016. 13:00, Mazā zāle Anastasija Dovbenko Hepatīta C vīrusa ARF proteīnu strukturālie, funkcionālie un imunoloģiskie pētījumi
06.12.2016. 13:00, Mazā zāle Uldis Bērziņš Autologu mezenhimālo cilmes šūnu drošuma pārbaude

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".