Studijas Studiju kursi
Studijas

LBMC darbinieku pasniegtie kursi LU studentiem

 

LU bioloģijas fakultātē, bakalauriem:

Vispārīgā bioloģija. Ievads šūnas bioloģijā (BiolP054, prof. K. Tārs)

Bioķīmija I (Biol2181, prof. K. Tārs, lekt. I. Mandrika)

Bioķīmija II (Biol2185, prof. K. Tārs, doc. V. Rovīte, lekt. I. Mandrika)

Instrumentālās metodes bioloģijā (Biol3002, prof. K. Tārs, lekt. I.Mandrika, vad. pētn. V. Ose-Klinklāva, asistenti G. Kalniņš, J. Leitāns, L. Sadovska, A. Roga, L.Zepa, I. Silamiķelis)

Bioloģijas aktuālās problēmas: Metodes II (Biol5043, prof. K. Tārs)

Bioloģijas aktuālās problēmas: Hipotēzes II (Biol5046, prof. K. Tārs)

 

LU bioloģijas fakultātē, maģistriem:

Ģenētikas pielietojamie aspekti (Biol5161, prof. K. Tārs, asoc. prof. J. Kloviņš, vad. pētn. A. Zeltiņš, pētn. U. Bērziņš)

Attīstības bioloģija (Biol5064, doc. V. Rovīte)

Imunoloģija II (Biol5036, asoc. prof. A. Linē, doc. Z. Kalniņa, lekt. I. Mandrika)

Cilvēka genoms (Biol5293, asoc. prof. J. Kloviņš)

Molekulārā bioloģija un ģenētika (Biol5049, asoc. prof. A. Linē, asoc. prof. J. Kloviņš)

 

LU fizikas un matemātikas fakultātē, bakalauriem:

Ievads molekulārajā un šūnas bioloģijā (Biol1058, prof. K. Tārs)

Bioloģija (Biol1011-LV, doc. Z. Kalniņa, prof. K. Tārs, doc. V.Rovīte)

 

LU Medicīnas fakultātē:

Ģenētikas pamati (Biol2172, lekt. I. Mandrika)

Molekulārā ģenētika (Biol2042, asoc. prof. A. Linē, asoc. prof. J. Kloviņš)

Ievads šūnu bioloģijā (MediP011, doc. Z. Kalniņa)

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".