Zinātniskā padome
Zinātniskā padome

Zinātniskās padomes sastāvs

 

Andris Zeltiņš , Dr. biol.

Zinātniskās padomes priekšsēdētājs
Telefons: +371 67808200
E-pasts: anze@biomed.lu.lv

 

 

Jānis Kloviņš , Dr. biol., Assoc. prof.

Direktors
Telefons: +37167808003
E-pasts: klovins@biomed.lu.lv

  

Aija Linē , Dr. biol.

Zinātniskā direktore / Vadošā pētniece
Telefons: +371808208
E-pasts: aija@biomed.lu.lv

  

Elmārs Grēns , Dr. habil. biol.

Direktora padomnieks un Zinātniskās padomes loceklis
Telefons: +371 67808201
E-pasts: grens@biomed.lu.lv

  

Kaspars Tārs , Dr. biol.

Studiju direktors/Vadošais pētnieks
Telefons: +371 67808200
E-pasts: kaspars@biomed.lu.lv

  

Jekaterina Ērenpreisa , Dr. habil. med.

Vadošā pētniece
Telefons: +371 67808220
E-pasts: katrina@biomed.lu.lv

  

Renāte Ranka , Dr. biol

Vadošā pētniece
Telefons: +371 67808218
E-pasts: renate_r@biomed.lu.lv

  

Tatjana Kozlovska , Dr. habil. biol.

Vadošā pētniece
Telefons: +371 67808211
E-pasts: tatyana@biomed.lu.lv

  

Valdis Pīrāgs , Dr. med.

Vadošais pētnieks
Telefons: 29237760
E-pasts: pirags@latnet.lv

   

Dace Pjanova , Dr. biol.

Vadošā pētniece
Telefons: +371 67808215
E-pasts: dace@biomed.lu.lv

  

Andris Dišlers , Dr. biol

Vadošais pētnieks
Telefons: +371 67808213
E-pasts: dishlers@biomed.lu.lv

  

Andris Kazāks , Dr. biol.

Vadošais pētnieks
Telefons: +371 67808200
E-pasts: andris@biomed.lu.lv

  

Dāvids Fridmanis , Dr. biol.

Vadošais pētnieks
Telefons: +371 67473083
E-pasts: davids@biomed.lu.lv

  

Liene Ņikitina-Zaķe , Dr. med.

Vadošā pētniece
Telefons: +371 67473083
E-pasts: lienik@biomed.lu.lv

  

Zane Kalniņa , Dr. biol.

Dzīvnieku laboratorijas bloka vadītāja, vadošā pētniece
Telefons: +371 26112733
E-pasts: zane@biomed.lu.lv

  

Baiba Lāce , Dr. med.

Vadošā pētniece
Telefons: +371 67808200
E-pasts: baiba.lace@gmail.com

  

Dace Skrastiņa , Dr. biol.

Dzīvnieku laboratorijas bloka vecākā speciāliste, vadošā pētniece
Telefons: +371 67808200
E-pasts: daceskr@biomed.lu.lv

  

Irina Sominska , Dr. biol.

Vadošā pētniece
Telefons: +371 76808008
E-pasts: irina@biomed.lu.lv

  

Anna Zajakina , Dr. biol.

Vadošā pētniece
Telefons: +371 67808200
E-pasts: anna@biomed.lu.lv

  

Ivars Petrovskis , Dr. biol

Vadošais pētnieks
Telefons: +371 67808213
E-pasts: ivars@biomed.lu.lv

 

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".